Publikacje

Działalność Instytutu Ekonomii Środowiska realizowana jest przez m.in. przygotowywanie publikacji eksperckich. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami poświęconymi zagadnieniom takim jak:  zanieczyszczenie powierza, termomodernizacja budynków jednorodzinnych,  strategie i programy wspierające modernizację budynków, ESCO, planowane energetyczne w Polsce. 

Domy jednorodzinne w Polsce – źródła grzewcze, stan energetyczny, priorytety inwestycyjne

Zapraszamy do lektury raportu z badań ilościowych, które przeprowadzono pod koniec 2020 roku wśród budynków jednorodzinnych w Polsce. Raport prezentuje najnowsze dane na temat tego, czym Polacy ogrzewają domy i w jaki sposób je ocieplają, a także co wiedzą o uchwałach antysmogowych, programach dotacyjnych oraz to, jakie remonty planują przeprowadzić. W porównaniu do 2014 r. liczna tzw. „kopciuchów”, a więc pozaklasowych kotłów spadła o około 850 000. Wciąż jednak niemal 3 miliony domów jednorodzinnych ogrzewanych jest za pomocą urządzeń emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń, które nie spełniają wymogów uchwał antysmogowych. Coraz mniej osób ogrzewa węglem – w porównaniu z 2014 . odsetek takich gospodarstw domowych spadł z 69% do 51%. Wzrosła liczba gospodarstw domowych ogrzewanych gazem, z 14% do 24%. Ponad połowa Polaków (55%) jest nieświadoma istnienia zakazu użytkowania starych kotłów, a jedynie 14% jest w stanie podać termin wejścia w życie takiego zakazu.  

Porównanie wariantów wsparcia publicznego wymiany źródła ciepła w budynkach osób ubogich zamieszkujących domy jednorodzinne

Niniejszy raport porównuje 14 wariantów wsparcia gospodarstw domowych osób ubogich zamieszkujących domy jednorodzinne w zakresie termomodernizacji oraz wymiany kotłów, które nie spełniają wymogów uchwał antysmogowych. Analizowane są zarówno koszty inwestycyjne, jak i operacyjne, a także koszt dla budżetów publicznych (gminnych, centralnych). Wśród analizowanych scenariuszy znajdują się inwestycje polegające na wymianie pozaklasowych kotłów, częściowej i pełnej termomodernizacji, wprowadzenie zerowej stawki na paliwo, budowa mieszkań socjalnych czy wykorzystanie mechanizmu białych certyfikatów. Mamy nadzieję, że poniższa publikacja przyczyni się do wdrożenia dobrze przemyślanych rozwiązań w zakresie zmniejszania ubóstwa energetycznego

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami na paliwa stałe

Przedstawiamy raport z badań przeprowadzonych wśród właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla lub drewna. Wynika z nich min. że niemal 60% badanych właścicieli budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami na paliwa stałe nie ma w planach żadnych inwestycji związanych z wymianą źródeł grzewczych; ponad 90% użytkowników kotłów na paliwa stałe z województw, gdzie obowiązują regulacje antysmogowe nie wie, że uchwały te nakładają obowiązek wymiany starych kotłów. Konieczność wymiany kotłów na nowe wymienia spontanicznie jedynie 6% pytanych. Ponad 80% badanych bądź to nie słyszało w ogóle o uchwałach, bądź wprost wskazuje, że nie wie czego one dotyczą; Program Czyste Powietrze spontanicznie wymienia jedynie 9% badanych, a 15% wskazuje na dostępność dopłat w gminach i urzędach miast. 

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Ocena programów wspierających wymianę kotłów węglowych i termomodernizację domów jednorodzinnych

Niniejszy raport  prezentuje badania będące analizą dwóch obszarów, które mają wpływ na decyzje inwestycyjne użytkowników starych kotłów węglowych: wiedzę na temat istnienia regulacji i instrumentów wsparcia oraz indywidualną ocenę atrakcyjności oferowanej pomocy. Badania odpowiadają między innymi na następujące pytania: czy mieszkańcy województw objętych uchwałami antysmogowymi mają świadomość ich istnienia oraz obowiązków jakie one nakładają, jaka jest świadomość istnienia takich programów jak Czyste Powietrze czy ulga termomodernizacyjna, czy programy te są oceniane jako atrakcyjne, czy właściciele kotłów na paliwa stałe (węgiel i drewno) planują je wymieniać, jaka jest świadomość nowych przepisów antysmogowych i programów wsparcia do wymiany źródeł i termomodernizacji.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017

Publikacja pt. Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017 jest już dostępna!!! Tematem przewodnim tegorocznej edycji publikacji są domy jednorodzinne i smog. Publikacja udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Dlaczego powinniśmy w Polsce wprowadzić ogólnonarodowy plan modernizacji domów? Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie szerokiego programu modernizacji domów dla rynku pracy? Gdzie znaleźć źródło finansowania prac modernizacyjnych? Jakie podobne i skuteczne działania prowadzi się w Stanach Zjednoczonych? Jakie znaczenie dla Polskiej energetyki ma Pakiet Zimowy?

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce

Raport Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe bazuje na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ) wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Publikacja dostarcza nowe i ważne argumenty do dyskusji na temat programów modernizacji budynków w Polsce, nad którymi w chwili obecnej pracuje Rząd oraz przedstawia informacje użyteczne w działaniach marketingowych firm z branży budowlanej. Modernizacja czy termomodernizacja? Co to znaczny kompleksowość? Jakie są koszty działań modernizacyjnych? Odpowiedzi m.in. na te pytania można znaleźć w raporcie.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań

Raport IEŚ pt. Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP prezentuje wyniki wielowymiarowych badan prowadzonych wśród wytwórców ciepła w województwie małopolskim w postaci badań ilościowych; badań jakościowych oraz warsztatów/konferencji podsumowującej. Głównym celem badan było zapoznanie się z działaniami i planami wytwórców energii cieplnej w zakresie dostosowywania do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania – zwanej Dyrektywa MCP

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Przegląd Efektywności Energetycznej w Polsce 2015

W kolejnym wydaniu Przeglądu Efektywności Energetycznej  w Polsce, tak jak w poprzedniej edycji, skupiliśmy się na domach jednorodzinnych. W publikacji znajdą Państwo między innymi: unikalny raport dotyczący stanu domów ogrzewanych węglem stanowiący podstawę do projektowania działań na rzecz poprawy stanu budynków jednorodzinnych, ostatnie już opracowanie na temat energochłonności nowych domów budowlanych w Polsce, opis doświadczeń innych państw wdrażających instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej budownictwa jednorodzinnego, analizę barier hamujących modernizację domów jednorodzinnych w Polsce oraz opinie ekspertów na temat optymalnego instrumentu wspierającego efektowność energetyczną w domach jednorodzinnych.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 MiędzynarodoweP

Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków

Raport pt. Produkt bankowy wspierający termomodernizację budynków – kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje, jest  efektem wywiadów pogłębionych z przedstawicielami banków przeprowadzanych pod koniec 2015 r. i zleconych przez Instytut Ekonomii Środowiska. Raport zostanie wykorzystany do stworzenia koncepcji produktu bankowego w ramach Krajowego Program Kredytów.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Założeń bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem założeń bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Opracowania przygotowali dr inź. Krystyna Kubica oraz dr inź. Robert Kubica.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

50% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych z czego ¾ z nich jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczającym najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi. Problem ten można rozwiązać dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynków i wymianie lokalnych źródeł ciepła. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak czasu, niebagatelnych środków finansowych, a także kompleksowego programu wsparcia termomodernizacji, który powinien obejmować znacznie szerszą pulę odbiorców niż dotychczas – propozycje IEŚ w dokumencie Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050. 

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2013

W drugim tomie rocznika Przegląd Efektywności Energetycznej autorzy postanowili spojrzeć na problem efektywności energetycznej głównie poprzez pryzmat zanieczyszczonego powietrza. W Przeglądzie znajduje się m.in. raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji w domach jednorodzinnych.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2012

Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2012 jest wiarygodnym źródłem informacji na temat rynku efektywności energetycznej w Polsce. Prezentuje unikalną treść na skalę zarówno polską jak i europejską. Pierwsze wydanie publikacji jest poświęcone efektywności energetycznej w budownictwie. Jego trzonem są dwa raporty:

  • Oszczędność energii w opinii Polaków- Raport z badań, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
  • Raport o nowych budynkach w Polsce budowanych w latach 2010-2012: budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niemieszkalne, BuildDesk

Polska Oprócz powyższych raportów, w każdym wydaniu znajdą się artykuły omawiające najważniejsze wydarzenia związane z efektywnością energetyczną w minionym roku, w Polsce.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe

Rynek ESCO w Polsce

Raport Rynek ESCO  w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju opracowany został w ramach badań rynku ESCO w Polsce prowadzonych przez Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ). Przedstawione w niniejszym raporcie informacje obrazujące stopień rozwoju polskiego rynku ESCO bazują na wynikach dwóch pierwszych etapów badań z zaprojektowanej trzyetapowej procedury badawczej realizowanej przez konsultantów Instytutu Ekonomii Środowiska i Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią

Raport z badań pt. Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią został opracowany na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska i Fundację im. Heinricha Bölla przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej. Do wzięcia udziału w badaniu zaproszono przedstawicieli organizacji ekologicznych, producentów materiałów budowlanych, środowiska architektów, fundacje zajmujące się oszczędnością energii oraz samorządowców.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Planowanie Energetyczne w Polsce. Regulacje prawne

Opracowanie Planowanie Energetyczne w Polsce. Regulacje prawne zostało przygotowane w ramach projektu Planowanie Energetyczne. Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w ponad dwudziestu aktach prawnych lub projektach aktów prawnych. Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompendium, które zestawi je wspólnie w formie tabelarycznej.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii

Raport Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii jest zbiorem mniejszych opracowań problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zakupów energii w Polsce. Kolejne rozdziały Raportu są przewodnikiem po etapach całego procesu grupowego zakupu energii, przygotowania przetargu oraz zarządzania grupą po jego przeprowadzeniu. Autorzy wskazują jak przygotować program efektywności energetycznej, omawiają krok po kroku zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wykonawczych dotyczących efektywności energetycznej, dzielą się szczegółowymi informacjami dotyczącymi uwarunkowań prawnych funkcjonowania wolnego rynku energii oraz omawiają formy efektywnego zakupu energii.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Koncepcja krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią

Koncepcja krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią opracowana przez Marka Zaborowskiego (Instytut Ekonomii Środowiska) i Arkadiusza Węglarza (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) jest wynikiem potrzeby zmian obecnego systemu. Publikacja składa się z części opisującej wymagane zmiany przepisów prawa oraz części zbierającej kluczowe uwarunkowania poprawności działania systemu planowania energetycznego obejmującego zarówno samorządy jak i instytucje państwowe na różnych szczeblach administracji.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.