Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”) w związku z czym chcielibyśmy Państwa zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne oraz poinformować o przysługujących Państwu uprawnieniach.

Na tej stronie znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Instytut Ekonomii Środowiska danych osobowych, następujących kategorii osób:

UCZESTNICY WYDARZEŃ ONLINE

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Ekonomii Środowiska z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków
 • przez e-mail: biuro@iee.org.pl
 • Zakres danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Imię, nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek oraz przynależność do organizacji są przetwarzane w celu realizacji założeń projektów oraz w celach organizacyjnych (logistyka wydarzeń).

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie rejestracji.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 10 lat zgodnie z postanowieniem regulaminu projektu, z którego finansujemy to wydarzenie. Jeśli wydarzenie nie jest finansowane z projektu, usuniemy Twoje dane zaraz po jego zakończeniu.

Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

 • Odbiorcy danych

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usług :

 • Google meet, Teams, Zoom
 • G Suite, którzy są odbiorcami w świetle prawa.

G Suite oraz Google meets, Teams, Zoom będąc podmiotami przetwarzającymi działają-na podstawie umowy z nami i przetwarzają dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

 • Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

PRACOWNICY I KONTRAHENCI (UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE, DZIEŁO)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Ekonomii Środowiska z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków
 • przez e-mail: biuro@iee.org.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • wypełniać ciążące na Nas zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe;
 • realizować umowę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w przypadku umowy o pracę: art. 221 Kodeksu pracy,
 • w przypadku umów  cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło): przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną,
 • Twoja zgoda na podanie dodatkowych informacji (np. zdjęcia).

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez:

 • w przypadku umowy o pracę: 50 lat zgodnie z art. 51u ust. 1 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • w przypadku umów cywilnoprawnych: co najmniej 5 lat zgodnie z art. 74 ust. 7 ustawy o rachunkowości oraz przez okres wynikający z regulaminu projektu, jeśli bierzesz w nim udział.

Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • urzędom i organom publicznym zgodnie z ciążącymi na Nas obowiązkami  publicznoprawnymi,
 • bankom w związku z wypłatą wynagrodzenia,
 • przychodni medycyny pracy,
 • do biura rachunkowego zapewniającego ciągłą obsługę księgową.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

5. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

KANDYDACI DO PRACY (UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE, DZIEŁO)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Ekonomii Środowiska z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków
 • przez e-mail: biuro@iee.org.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w przypadku umowy o pracę: art. 221 Kodeksu pracy. Dodatkowe i niewymagane przez nas i prawo dane (np. wizerunek, informacje o Twoich zainteresowaniach itp.), które nam prześlesz, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
 • w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, o dzieło): Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych podczas rekrutacji.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez nas, jak i przez wszystkie podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, w zakresie przechowywania danych. Takie przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.

5. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


Cookies

Strona używa plików cookies, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty. Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. Z uwagi na ograniczenia techniczne nie mamy możliwości zidentyfikowania naszych użytkowników na podstawie plików cookies i adresów IP, i nie gromadzimy danych w celu takiej identyfikacji.

Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Stosowane pliki cookies to m.in.:

– cookies sesyjne, wygasające po zakończeniu sesji;

– cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności.

W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, a nawet je całkowicie zablokować. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale jednocześnie może utrudnić, a nawet uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.