O nas

Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) jest pozarządową organizacją, specjalizującą się w obszarze ochrony środowiska, efektywności energetycznej i polityki klimatycznej. Obecnie działania IEŚ koncentrują się na dwóch powiązanych ze sobą kluczowych problemach ochrony środowiska w Polsce:

  • zanieczyszczeniu powietrza poprzez spalanie paliwa stałych w domowych instalacjach grzewczych
  • modernizacji budynków mieszkalnych których ogrzewanie za pomocą paliw stałych jest głównym powodem zanieczyszczenia w Polsce.

IEŚ w trakcie swojej wcześniejszej działalności zajmował się także m.in. rynkiem ESCO, polskim systemem białych certyfikatów, wirtualnymi elektrowniami, zakupami grupowymi oraz wdrażaniem koncepcji budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

IEŚ został założony w 1998 r. przez grupę młodych ekonomistów. W 2002 r. został oficjalnie zarejestrowany jako organizacja pozarządowa.

Zarząd Instytutu składa się z doświadczonych ekonomistów środowiska i ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej. Zespół IEŚ stanowiący kreatywną i wielodyscyplinarną grupę profesjonalistów. IEŚ specjalizuje się w analizach polityk oraz instrumentów finansowych pod kątem ekonomii i ochrony środowiska.

Instytutu Ekonomii Środowiska współpracuje z:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej »
World Bank »
Ministerstwo Rozwoju »
Regulatory Assistance Project (RAP) »
Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)»
Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) »
Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) »

Eksperci

Andrzej Guła

Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska, ekonomista, specjalista ds. badania rynku. Absolwent wydziału ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach finansowych i rynkowych w sektorze efektywności energetycznej, jakości powietrza, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Ekspert licznych instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Współtworzył i doradzał przy tworzeniu szeregu programów rządowych i samorządowych dla poprawy jakości
powietrza m.in. programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łukasz Pytliński

Absolwent socjologii ze specjalizacją analizy statystycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiceprezes Instytutu Badań Rynku CEM prowadzącego analizy w zakresie społecznych zagadnień związanych z produkcją i konsumpcją energii. Prezes Stowarzyszenia The Krakow Institute for Sustainable Energy. W latach 1997-1999 pracownik Polskiej Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energie (FEWE). Badacz, ekspert, trener i mówca konferencyjny w dziedzinie badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań w zakresie postaw wobec środowiska naturalnego. Autor i współautor wielu raportów badawczych analizujących zagadnienia związane z kształtowaniem postaw społecznych wobec zjawiska smogu, niskiej emisji oraz transformacji w zakresie źródeł  grzewczych w budynkach inwestorów indywidualnych.

Anna Dworakowska

Od pięciu lat zaangażowana w działania na rzecz czystego powietrza w Krakowie i całej Polsce. Pracowała nad wprowadzeniem takich zmian regulacyjnych jak: standardy emisyjne dla kotłów, normy jakości węgla czy uchwały antysmogowe. Zajmuje się również rozwojem programów dotacyjnych do wymiany wysokoemisyjnych źródeł grzewczych oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zaangażowana w prowadzenie badań ilościowych i jakościowych odnośnie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony powietrza. Zajmowała się monitoringiem wydatkowania funduszy UE w obszarze ochrony środowiska w Polsce, wzmacnianiem uczestnictwa społecznego w programowaniu wsparcia unijnego oraz oceną procedur przyznawania dotacji ze środków UE na poziomie regionalnym. Prowadziła badania dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości wdrożenia proekologicznych systemów gospodarki odpadami.

Rafał Stanek

Straszy ekonomista i ekspert w dziedzinie analizy polityki, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz finansowych, analizy kosztów i korzyści, inwestycji i rozwoju związanych z efektywnością energetyczną i zarządzaniem środowiskiem. Przez długi czas pracował w Mołdawii i na Ukrainie a także przy licznych projektach w Armenii, Polsce i innych krajach europejskich. Zna się na analizie luk w finansowaniu, inwestycjach miejskich i ocenie projektów w powiązanych obszarach energii odnawialnej i adaptacji do zmian klimatycznych, posiada solidną wiedzę na temat polityki energetycznej UE i procedur UE w zakresie wdrażania kontraktów.