Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków

Raport pt. Produkt bankowy wspierający termomodernizację budynków – kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje, jest  efektem wywiadów pogłębionych z przedstawicielami banków przeprowadzanych pod koniec 2015 r. i zleconych przez Instytut Ekonomii Środowiska. Raport zostanie wykorzystany do stworzenia koncepcji produktu bankowego w ramach Krajowego Program Kredytów.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.