Przegląd Efektywności Energetycznej w Polsce 2015

prezentujemy kolejne wydanie Przeglądu Efektywności Energetycznej  w Polsce 2015. Tak jak w poprzedniej edycji w tym roku skupiliśmy się na domach jednorodzinnych. W publikacji znajdą Państwo między innymi: unikalny raport dotyczący stanu domów ogrzewanych węglem stanowiący podstawę do projektowania działań na rzecz poprawy stanu budynków jednorodzinnych, ostatnie już opracowanie na temat energochłonności nowych domów budowlanych w Polsce, opis doświadczeń innych państw wdrażających instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej budownictwa jednorodzinnego, analizę barier hamujących modernizację domów jednorodzinnych w Polsce oraz opinie ekspertów na temat optymalnego instrumentu wspierającego efektowność energetyczną w domach jednorodzinnych.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.