Założeń bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem założeń bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Opracowania przygotowali dr inź. Krystyna Kubica oraz dr inź. Robert Kubica.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.