16_własciciele_budynkow_jednorodzinnych_02

Właściciele budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami na paliwa stałe

Właściciele budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami na paliwa stałe

Przedstawiamy raport z badań przeprowadzonych wśród właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla lub drewna. Główne wnioski:

  • Niemal 60% badanych właścicieli budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami na paliwa stałe nie ma w planach żadnych inwestycji związanych z wymianą źródeł grzewczych;
  • Ponad 90% użytkowników kotłów na paliwa stałe z województw gdzie obowiązują regulacje antysmogowe nie wie, że uchwały te nakładają obowiązek wymiany starych kotłów. Konieczność wymiany kotłów na nowe wymienia spontanicznie jedynie 6% pytanych. Ponad 80% badanych bądź to nie słyszało w ogóle o uchwałach, bądź wprost wskazuje, że nie wie czego one dotyczą;
  • Program Czyste Powietrze spontanicznie wymienia jedynie 9% badanych, a 15% wskazuje na dostępność dopłat w gminach i urzędach miast. Prawie nikt nie wymienia spontanicznie ulgi podatkowej wśród instrumentów wsparcia inwestycji w zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych i wymiany źródła grzewczego;
  • Zdecydowana większość właścicieli budynków jednorodzinnych, aż 85%, preferuje kierowanie wniosków o dofinansowanie do swojego urzędu miasta/gminy.
  • Niemal połowa uważa, że nie poradziłaby sobie samodzielnie z wypełnieniem wniosku – co wskazuje, że badani albo z góry zakładają, że jest to skomplikowana procedura, albo słyszeli, że tak właśnie jest. W obu przypadkach jest to czynnik zniechęcający do udziału w Programie.
  • Duża część (ponad 50%) właścicieli domów ogrzewanych „kopciuchami” obawia się, że pozyskanie dotacji z Programu Czyste Powietrze będzie wymagać od nich dużego wysiłku. Dane te pokazują, że Program Czyste Powietrze postrzegany jest jako bardzo skomplikowany.
  • Około połowa właścicieli kotłów węglowych ocenia dotację na poziomie 32% – a więc połączenia najniższego wsparcia dotacyjnego z Programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej – jako atrakcyjną.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Ocena programów wspierających wymianę kotłów węglowych i termomodernizację domów jednorodzinnych

Ocena programów wspierających wymianę kotłów węglowych i termomodernizację domów jednorodzinnych

Ocena programów wspierających wymianę kotłów węglowych i termomodernizację domów jednorodzinnych

Najnowszy raport Instytutu Ekonomii Środowiska pt. „Ocena programów wspierających wymianę kotłów węglowych i termomodernizację domów jednorodzinnych” prezentuje badania będące analizą dwóch obszarów, które mają wpływ na decyzje inwestycyjne użytkowników starych kotłów węglowych: wiedzę na temat istnienia regulacji i instrumentów wsparcia oraz indywidualną ocenę atrakcyjności oferowanej pomocy. Badania odpowiadają między innymi na następujące pytania: czy mieszkańcy województw objętych uchwałami antysmogowymi mają świadomość ich istnienia oraz obowiązków jakie one nakładają, jaka jest świadomość istnienia takich programów jak Czyste Powietrze czy ulga termomodernizacyjna, czy programy te są oceniane jako atrakcyjne, czy właściciele kotłów na paliwa stałe (węgiel i drewno) planują je wymieniać, jaka jest świadomość nowych przepisów antysmogowych i programów wsparcia do wymiany źródeł i termomodernizacji.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017

Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017

Efektywność energetyczna w Polsce.
Przegląd 2017

Publikacja pt. Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017 jest już dostępna!!! Tematem przewodnim tegorocznej edycji publikacji są domy jednorodzinne i smog. Publikacja udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Dlaczego powinniśmy w Polsce wprowadzić ogólnonarodowy plan modernizacji domów? Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie szerokiego programu modernizacji domów dla rynku pracy? Gdzie znaleźć źródło finansowania prac modernizacyjnych? Jakie podobne i skuteczne działania prowadzi się w Stanach Zjednoczonych? Jakie znaczenie dla Polskiej energetyki ma Pakiet Zimowy?

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce

Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce

Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce

Raport Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe.bazuje na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ) wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Publikacja dostarcza nowe i ważne argumenty do dyskusji na temat programów modernizacji budynków w Polsce, nad którymi w chwili obecnej pracuje Rząd oraz przedstawia informacje użyteczne w działaniach marketingowych firm z branży budowlanej. 
Modernizacja czy termomodernizacja? Co to znaczny kompleksowość? Jakie są koszty działań modernizacyjnych? Odpowiedzi m.in. na te pytania można znaleźć w raporcie. 
 

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

Prezentujemy raport IEŚ pt. Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP. Raport prezentuje wyniki wielowymiarowych badan prowadzonych wśród wytwórców ciepła w województwie małopolskim w postaci badań ilościowych; badań jakościowych oraz warsztatów/konferencji podsumowującej. Głównym celem badan było zapoznanie się z działaniami i planami wytwórców energii cieplnej w zakresie dostosowywania do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania – zwanej Dyrektywa MCP

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Przegląd Efektywności Energetycznej  w Polsce 2015

Przegląd Efektywności Energetycznej w Polsce 2015

Przegląd Efektywności Energetycznej w Polsce 2015

prezentujemy kolejne wydanie Przeglądu Efektywności Energetycznej  w Polsce 2015. Tak jak w poprzedniej edycji w tym roku skupiliśmy się na domach jednorodzinnych. W publikacji znajdą Państwo między innymi: unikalny raport dotyczący stanu domów ogrzewanych węglem stanowiący podstawę do projektowania działań na rzecz poprawy stanu budynków jednorodzinnych, ostatnie już opracowanie na temat energochłonności nowych domów budowlanych w Polsce, opis doświadczeń innych państw wdrażających instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej budownictwa jednorodzinnego, analizę barier hamujących modernizację domów jednorodzinnych w Polsce oraz opinie ekspertów na temat optymalnego instrumentu wspierającego efektowność energetyczną w domach jednorodzinnych.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Produkt bankowy wspierający termomodernizację budynków

Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków

Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków

Raport pt. Produkt bankowy wspierający termomodernizację budynków – kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje, jest  efektem wywiadów pogłębionych z przedstawicielami banków przeprowadzanych pod koniec 2015 r. i zleconych przez Instytut Ekonomii Środowiska. Raport zostanie wykorzystany do stworzenia koncepcji produktu bankowego w ramach Krajowego Program Kredytów.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Założeń bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzenia grzewczych na paliwa stałe

Założenia bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Założeń bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem założeń bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Opracowania przygotowali dr inź. Krystyna Kubica oraz dr inź. Robert Kubica.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050.

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050.

Strategia modernizacji budynków:
mapa drogowa 2050

50% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych z czego ¾ z nich jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczającym najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi. Problem ten można rozwiązać dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynków i wymianie lokalnych źródeł ciepła. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak czasu, niebagatelnych środków finansowych, a także kompleksowego programu wsparcia termomodernizacji, który powinien obejmować znacznie szerszą pulę odbiorców niż dotychczas – propozycje IEŚ w dokumencie Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050. 

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Przegląd efektywności energetycznej

Przegląd efektywności energetycznej

Przegląd efektywności energetycznej

W drugim tomie rocznika Przegląd efektywności energetycznej autorzy postanowili spojrzeć na problem efektywności energetycznej głównie poprzez pryzmat zanieczyszczonego powietrza. W „Przeglądzie” znajduje się m.in. raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji w domach jednorodzinnych.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.