Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

Prezentujemy raport IEŚ pt. Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP. Raport prezentuje wyniki wielowymiarowych badan prowadzonych wśród wytwórców ciepła w województwie małopolskim w postaci badań ilościowych; badań jakościowych oraz warsztatów/konferencji podsumowującej. Głównym celem badan było zapoznanie się z działaniami i planami wytwórców energii cieplnej w zakresie dostosowywania do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania – zwanej Dyrektywa MCP

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.