Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii

Raport Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii jest zbiorem mniejszych opracowań problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zakupów energii w Polsce. Kolejne rozdziały Raportu są przewodnikiem po etapach całego procesu grupowego zakupu energii, przygotowania przetargu oraz zarządzania grupą po jego przeprowadzeniu. Autorzy wskazują jak przygotować program efektywności energetycznej, omawiają krok po kroku zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wykonawczych dotyczących efektywności energetycznej, dzielą się szczegółowymi informacjami dotyczącymi uwarunkowań prawnych funkcjonowania wolnego rynku energii oraz omawiają formy efektywnego zakupu energii.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.