Efektywność Energetyczna w Polsce.
Przegląd 2012

jest wiarygodnym źródłem informacji na temat rynku efektywności energetycznej w Polsce. Prezentuje unikalną treść na skalę zarówno polską jak i europejską. Pierwsze wydanie publikacji jest poświęcone efektywności energetycznej w budownictwie. Jego trzonem są dwa raporty:

  • Oszczędność energii w opinii Polaków- Raport z badań, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
  • Raport o nowych budynkach w Polsce budowanych w latach 2010-2012: budynki jednorodzinne, wielorodzinne i niemieszkalne, BuildDesk

Polska Oprócz powyższych raportów, w każdym wydaniu znajdą się artykuły omawiające najważniejsze wydarzenia związane z efektywnością energetyczną w minionym roku, w Polsce.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.