Właściciele budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami na paliwa stałe

Przedstawiamy raport z badań przeprowadzonych wśród właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla lub drewna. Główne wnioski:

  • Niemal 60% badanych właścicieli budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami na paliwa stałe nie ma w planach żadnych inwestycji związanych z wymianą źródeł grzewczych;
  • Ponad 90% użytkowników kotłów na paliwa stałe z województw gdzie obowiązują regulacje antysmogowe nie wie, że uchwały te nakładają obowiązek wymiany starych kotłów. Konieczność wymiany kotłów na nowe wymienia spontanicznie jedynie 6% pytanych. Ponad 80% badanych bądź to nie słyszało w ogóle o uchwałach, bądź wprost wskazuje, że nie wie czego one dotyczą;
  • Program Czyste Powietrze spontanicznie wymienia jedynie 9% badanych, a 15% wskazuje na dostępność dopłat w gminach i urzędach miast. Prawie nikt nie wymienia spontanicznie ulgi podatkowej wśród instrumentów wsparcia inwestycji w zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych i wymiany źródła grzewczego;
  • Zdecydowana większość właścicieli budynków jednorodzinnych, aż 85%, preferuje kierowanie wniosków o dofinansowanie do swojego urzędu miasta/gminy.
  • Niemal połowa uważa, że nie poradziłaby sobie samodzielnie z wypełnieniem wniosku – co wskazuje, że badani albo z góry zakładają, że jest to skomplikowana procedura, albo słyszeli, że tak właśnie jest. W obu przypadkach jest to czynnik zniechęcający do udziału w Programie.
  • Duża część (ponad 50%) właścicieli domów ogrzewanych „kopciuchami” obawia się, że pozyskanie dotacji z Programu Czyste Powietrze będzie wymagać od nich dużego wysiłku. Dane te pokazują, że Program Czyste Powietrze postrzegany jest jako bardzo skomplikowany.
  • Około połowa właścicieli kotłów węglowych ocenia dotację na poziomie 32% – a więc połączenia najniższego wsparcia dotacyjnego z Programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej – jako atrakcyjną.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.