Koncepcja krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią

opracowana przez Marka Zaborowskiego (Instytut Ekonomii Środowiska) i Arkadiusza Węglarza (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) jest wynikiem potrzeby zmian obecnego systemu. Publikacja składa się z części opisującej wymagane zmiany przepisów prawa oraz części zbierającej kluczowe uwarunkowania poprawności działania systemu planowania energetycznego obejmującego zarówno samorządy jak i instytucje państwowe na różnych szczeblach administracji.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.