Planowanie Energetyczne w Polsce.
Regulacje prawne

Opracowanie Planowanie Energetyczne w Polsce. Regulacje prawne zostało przygotowane w ramach projektu Planowanie Energetyczne. Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w ponad dwudziestu aktach prawnych lub projektach aktów prawnych. Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompendium, które zestawi je wspólnie w formie tabelarycznej.

Powyższa publikacje jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.