Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Kustronia 4, Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 


List ws Pełnomocnika ds efektywnośc energetycznej

 

wniosek_o_powolanie_pelnomocnika Pełna wersja dokumentu do pobrania

 

Pan Donald Tusk

Premier Rzeczpospolitej Polskiej

 

Wniosek  w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu ds. efektywności energetycznej dla zwiększenia efektywności i skuteczności  działań Rządu RP w  tym obszarze

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Poniżej podpisane samorządy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe zwracają się do Pana z wnioskiem o powołanie w Pańskim Gabinecie Pełnomocnika Rządu ds. efektywności energetycznej, który będzie odpowiedzialny za koordynację działań na rzecz efektywności energetycznej, w tym wdrażanie Krajowego Planu Działań na Rzecz Efektywności Energetycznej.

Wyzwania związane z zaspokojeniem potrzeb gospodarki związanych z wytwarzaniem, dostawą i wykorzystaniem energii są kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki.  Wymagają ogromnych inwestycji , które będą skutkować wzrostem cen energii. Na tym tle efektywne wykorzystanie energii ma charakter wyjątkowy – prowadzi do ograniczenia kosztów użytkowania energii , łagodzi skutki społeczne wzrostu cen energii, może poprawić jakość życia obywateli i zwiększyć konkurencyjność przemysłu.

Poprawa  efektywności energetycznej polskiego przemysłu i polskich gospodarstw domowych jest najtańszym sposobem wypełnienia w znaczącej części zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego UE, i może zyskać  pełną akceptację społeczną.

Wniosek, o powołanie Pełnomocnika ds. Efektywności Energetycznej  wynika z faktu, iż zagadnieniem tym zajmuje się,    6 kluczowych ministerstw których działania powinny być koordynowane, a mianowicie:

  • Ministerstwo Gospodarki  poprzez  przygotowanie i koordynowanie realizacji polityki energetycznej państwa,
  • Ministerstwo Środowiska poprzez regulacje w zakresie ochrony środowiska, w tym poprawy jakości powietrza i fundusze wsparcia,
  • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poprzez tworzenie warunków racjonalnego wykorzystania energii w budynkach i transporcie,
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poprzez finansowanie  inwestycji z Funduszy Regionalnych,
  • Ministerstwo Rolnictwa poprzez  stymulowanie rozwoju agroenergetyki na terenach wiejskich,
  • Ministerstwo Finansów poprzez budowanie systemów bodźców  lub barier finansowych wpływających na energooszczędne działania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

 

Dla każdego  z nich oddzielnie efektywność energetyczna nie jest sprawą istotną i rozwiązania na jej rzecz są realizowane na marginesie zadań podstawowowych, typowo branżowych. Tymczasem  z perspektywy całej  gospodarki, dla nowoczesnej polityki energetycznej jest to zagadnienie priorytetowe.

Zwiększenie efektywności energetycznej  polskiej gospodarki traktowane jako wdrażanie polityki horyzontalnej wymaga ścisłej współpracy i koordynacji  działań poszczególnych Ministerstw i nie da się tego robić z poziomu Departamentu jednego z nich.

Wśród najważniejszych zadań postawionych przed Pełnomocnikiem widzimy przede wszystkim koordynację i monitorowanie działań w zakresie efektywności energetycznej pomiędzy resortami, prowadzącą do nadania im spójnego charakteru , realizację celów efektywności energetycznej po możliwie najniższych kosztach oraz promocję świadomego zarządzania energią w gospodarce i gospodarstwach domowych, jak również reprezentowania spraw Polski w tym zakresie na arenie międzynarodowej.

 

Panie Premierze,

Zwiększenie efektywności energetycznej to szansa na lepszy rozwój gospodarki i równoważenie budżetów gospodarstw domowych. Powołanie Pełnomocnika winno przyczynić się do wykorzystania tej szansy.

Niżej podpisani są przekonani, że decyzja Pana Premiera o powołaniu Pełnomocnika ds. Efektywności Energetycznej  będzie dobrze służyła  gospodarce i społeczeństwu.

 

Sygnatariusze w kolejności alfabetycznej:

Organizacje

Zrzeszenia branżowe