Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Kustronia 4, Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 


List do Zarządu NFOŚIGW

 

 

 

10 sierpnia 2012 roku

 

 

Do Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

Gratulujemy Zarządowi oraz całemu Zespołowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odwagi, rozumienia potrzeby i determinacji w tworzeniu nowych narzędzi, skutecznie  dekarbonizujących polską gospodarkę. Do grupy szczególnie ważnych instrumentów finansowych, wdrażanych przez Fundusz, należą program dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych oraz przygotowywany właśnie program dofinansowywania do budowy budynków i mieszkań o zwiększonej efektywności energetycznej.

Program dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych jest programem przełomowym w historii NFOŚiGW. Fundusz przygotował ogólnodostępny produkt promujący odnawialne źródła energii, który skutecznie buduje polski rynek kolektorów słonecznych, kreuje pozytywny wizerunek OZE ale również pozwala stosunkowo niewielkim kosztem kupować proporcjonalnie duży efekt ekologiczny. Co ważne, ten program dociera naprawdę wszędzie, w tym również na obszary wiejskie - bardzo trudne do współpracy ze względu na duże rozproszenie i stosunkowo niskie dochody. Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie realizacji polityki państwa, widoczne, znane i zmieniające rzeczywistość.

Efektów powstającego właśnie programu dotacji do budownictwa o zwiększonej efektywności energetycznej nie można jeszcze ocenić, jednak jego wpływ na polski rynek budowlany może być podobny do wpływu jaki wywarł program promocji kolektorów na rynek ogrzewnictwa. Program dopłat będzie powszechnie dostępny dla wszystkich budujących mieszkania lub domy. Jeżeli Fundusz odniesie sukces, to może zmniejszyć zapotrzebowanie w nowobudowanych obiektach o 50-70%. To będzie rewolucja!!! Wraz z obniżeniem zapotrzebowania na ciepło uniknie się 50-70% emisji zanieczyszczeń. To bardzo skuteczna strategia dekarbonizacji, realizująca zapisy ważnej Dyrektywy o Efektywności Energetycznej. W przypadku sukcesu, ten program pozwoli Polsce na bezbolesne i szybkie dojście do wymaganego standardu budynku prawie zeroenergetycznego. Program, wsparty kampanią medialną, ma szansę zmienić stosunek Polaków do problematyki ochrony środowiska i dekarbonizacji polskiej gospodarki. Fundusz tworzy kolejne narzędzie polityki ekologicznej. . Gratulujemy jeszcze raz wyobraźni, dalekowzroczności i odwagi.

 

Sygnatariusze:

 

Marcin Stoczkiewicz, Członek Zarządu Fundacji ClientEarth

Szymon Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)

Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji EkoRozwoju

Andrzej Kassenberg, Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju

Magdalena Dul-Komosińska, Dyrektor Naczelny Zarządu Fundacji WWF Polska

Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia”

Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Andrzej Guła i Marek Zaborowski, Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ)

Jerzy Żurawski, Prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA)

Wojciech Szymalski, Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

 

 list_2012_08_10 Dokument