Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Kustronia 4, Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 


Innowacyjne instrumenty finansowania

Zobacz: artykuły na temat instrumentów finansowych


Zespół IEŚ pracuje nad stworzeniem instrumentów wsparcia dla rynku ESCO i badaniami potencjału tego rynku w Polsce. W 2012 r. Instytut przeprowadził badania identyfikujące główne bariery hamujące rozwój rynku ESCO. Z jego inicjatywy zawiązany został również Klub ESCO. Instytut był także jednym z inicjatorów powołania Funduszu ESCO, nad którym prowadzone są obecnie zaawansowane prace.

 

Terminem ESCO (energy service company) określa się firmy oferujące usługę poprawy efektywności energetycznej  i tym samym obniżenia kosztów związanych z energią elektryczną ponoszonych przez klienta. Firmy typu ESCO angażują swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta przedsięwzięcia modernizacyjnego, a odzyskuje poniesione nakłady (wraz z wynagrodzeniem) poprzez płatności rozłożone w czasie. Płatności dokonywane przez klienta pochodzą z wygenerowanych oszczędności na kosztach energii.

Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że tak naprawdę niewiele zmieniło się na rynku ESCO w Polsce, to bardzo możliwe, że jesteśmy w przededniu prawdziwej rewolucji w tym obszarze. Istnieje szereg powodów pozwalających na tak optymistyczne przewidywania.

ESCO należy do szerszej kategorii innowacyjnych instrumentów finansowych, a te mają być szeroko stosowane w nowym okresie finansowania. Można się więc spodziewać większego wsparcia właśnie dla tego typu rozwiązań. Należy przy tym dodać, że gminy nie mają obecnie pieniędzy na inwestycje, przez co zwiększy się ich skłonność do wykorzystywania środków prywatnych. Powstaje również rynek białych certyfikatów, który w dłuższej perspektywie będzie wymuszał rozwój rynku usług energetycznych, a w szczególności kontraktów na oszczędność energii (ang. energy performance contracting). Coraz bardziej prawdopodobne staje się utworzenie krajowego funduszu ESCO, a więc instytucji, która będzie skupować kontrakty ESCO.

Zobacz również:

3barieryrozwojurynkuescowpolsce Bariery rozwoju rynku ESCO w Polsce

2prezentacjakapekancesco Wpływ kontraktów ESCO na państwowy dług publiczny

4kapepesco Projekt PESCO