Instytut Ekonomii Środowiska
Adres:
ul. Kustronia 4, Kraków, Polska
 
Telefon:
+48 12 222 50 11
 
E-mail:
 


O nas

Stowarzyszenie Instytut Ekonomii Środowiska - jest pozarządową organizacją specjalizującą się w obszarze ochrony środowiska, efektywności energetycznej i polityki klimatycznej. Obecnie działania IEŚ koncentrują się na tematyce efektywności energetycznej. Wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii zespół IEŚ pracuje nad stworzeniem instrumentów wsparcia dla rynku ESCO i badaniami potencjału tego rynku w Polsce. IEŚ posiada doświadczenie w badaniach rynku, analizach finansowych i ekonomicznych w tym badaniach skłonności do zapłaty oraz skłonności do akceptowania rekompensaty (WTP, z ang. willingness to pay, WTA, z ang. willingness to accept). IEŚ jest inicjatorem debaty z udziałem sektora prywatnego, instytucji badawczych, poświęconej wdrażaniu dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków.

 

Nasz zespół

Andrzej Guła – Prezes Zarządu Instytutu Ekonomii środowiska, ekonomista, specjalista ds. badania rynku. Absolwent wydziału ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizach finansowych i rynkowych w sektorze efektywności energetycznej, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W ostatnich latach pracował jako konsultant dla krajowych i międzynarodowych instytucji (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, inicjatywa JASPERS, Komisja Europejska). Obecnie jest koordynatorem badań rynku efektywności energetycznej w Instytucie Ekonomii Środowiska.

Marek Zaborowski – Wiceprezes Instytutu Ekonomii Środowiska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej. Absolwent wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Minnesota, Instytut H.Humphreya. Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się tematyką efektywności energetycznej. Był konsultantem wielu krajowych i międzynarodowych instytucji (m.in. Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W latach 2000 – 2009 był członkiem zarządu oraz prezesem Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska.

 

logo_text_2012 Logo do pobrania